อนุทิน 36286 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อาหารนั้นเลี้ยงกายให้เติบโต
ธรรมะนั้นเลี้ยงจิตใจให้มั่นคง

เขียน 14 Apr 2009 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)