อนุทิน 36247 - มลตรี จิตร เมืองจันทึก

ก้าวผิดคือการกร้าวล่วงและกร้าวหลงเป็นการก้าวที่ไม่มั่นคง...และคิดอะไรอยู่ในใจ เลือดไทยแท้ย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็นสายเลือดสยามเมืองยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่ได้มีการยอมรับชื่นชมของคนทั่วโลก  เล่นสงกรานต์นำแต่พอดีให้โลกคลายร้อนเย็นกายเย็นใจ เล่นสงกรานต์ไฟไม่ดีโลกรุ่มร้อนเพิ่มมลภาวะและเพิ่มขยะมากมายเกิดโลภะเกิดโมหะและเกิดโทษะ เผาสังขารตามวันเวลาที่ติดตามไป การให้อภัยเป็นการให้ที่ดีที่สุด เอานำใจมาแบ่งปันกันให้ทั่วทุกคน ทุกคนเหยียบยืนอยู่ได้เพราะพืนแผ่นดินไทย ทำไมต้องทำให้ประเทศของตัวเองต้องเดือดร้อนวุ่นวายมันจะคลายร้อนได้อย่างไรกัน  รักพระเจ้าอยู่หัวทุกคนต้องทำตัวให้เป็นคนดี ไม่ทำตัวให้เป็นที่เดือนร้อนต่อตนเองต่อคนอื่นและส่วนรวมของประเทศชาติ

เขียน 14 Apr 2009 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)