อนุทิน 36162 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เกิดมาแล้วต้องนำบัญชีที่มี "ยอดยกมา" นำกลับมาใช้หนี้เวร หนี้กรรม นับชาติแล้ว ชาติเล่า ใช้กันไปอย่างไม่มีวันหมด

เราติดหนี้ใครไว้ "บัญชีแห่งจิตใจ" นี้ ย่อมบันทึกสะสมไปในสมุดบัญชีแยกประเภทไว้อย่างชัดเจน

หรือถ้าหากเรามีสติที่จะคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว เราก็จะสามารถพยากรณ์ (Forecast) รอบบัญชีหน้าได้ว่า จิตของเรานี้จะติดลบ เท่าทุน หรือได้กำไร จาก "กรรม" ทั้งหลายที่ได้ทำ ณ ปัจจุบัน

เขียน 13 Apr 2009 @ 07:19 ()


ความเห็น (0)