อนุทิน 36157 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อประเทศชาติเผชิญปัญหา ความรักความสามัคคีคือสิ่งที่คนไทยต้องมีให้แก่กัน

การรักษาใจให้มีความสุขทุกสถานการณ์ มีความอดทน อดกลั้นเป็นสิ่งสำคัญ การให้กำลังใจกันและกัน ความเป็นเอกภาพสนับสนุนผู้นำฟันฝ่าปัญหา

ไปด้วยกัน "เมื่อผู้ก่อการร้ายสามัคคีเพื่อผลประโยชน์ตนและพวกพ้อง" คนที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติคือคนไทยทั่วแผ่นดิน..ความเป็็้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้ชาติเราผ่านพ้นวิกฤติ..เมื่อเราผ่านพ้นไปได้เราจะเติบโตและเข้มแ็ข็งยิ่งขึ้น..ขอให้มีความสุขทุกทั่วหน้ากันเทอญ..

ธรรมรักษา

เขียน 12 Apr 2009 @ 22:30 () แก้ไข 12 Apr 2009 @ 23:01, ()


ความเห็น (0)