อนุทิน 36101 - Ka-Poom

  ติดต่อ

....
ภิกษุณีสุภายังคงเยือกเย็น "จงอย่าพูดโง่ๆ เช่นนั้นฉันแสวงหาความสุขในชีวิตแห่งความหลุดพ้นและการตรัสรู้
กามคุณทั้ง ๕ มีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ ขอให้ฉันผ่านทางเถิด ฉันจะขอบคุณในความเข้าใจดีของเธอ"
แต่ชายผู้นั้นปฏิเสธ "ดวงตาของเธอช่างงามเสียเหลือเกิน ฉันไม่เคยเห็นดวงตาอันงามเช่นนี้มาก่อนอย่าคิดว่าฉันโง่พอที่จะปล่อยเธอไป เธอจงมากับฉันเสียโดยดี"
ชายผู้นั้นตรงเข้าฉุดภิกษุณีสุภา แต่นางก้าวหลบทันเสียก่อน แล้วกล่าวว่า
...
"โปรดอย่าแตะต้องตัวฉัน เธอต้องไม่ล่วงละเมิดต่อภิกษุณี
เพราะฉันเหนื่อยหน่ายต่อชีวิตที่หนักอึ้งด้วยความอยากและความเกลียดชังฉันได้เลือกวิถีชีวิตแห่งการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ เธอบอกว่าดวงตาของฉันงดงามดีล่ะฉันจะควักดวงตาคู่นี้ให้เธอ ยอมตาบอดเสียยังดีกว่ายอมให้เธอย่ำยี"
เสียงของภิกษุณีสุภาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว
...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)