อนุทิน 36073 - มะปรางเปรี้ยว

ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่หอ

แก้ไขข้อมูลแล้ว ปรากฏว่ามาดูอีกทียังแสดงข้อมูลเก่า เลยลองเคลีย์แคช ปรากฏว่าแสดงข้อมูลใหม่ขึ้นมาทันที

เขียน 10 Apr 2009 @ 22:42 ()


ความเห็น (0)