อนุทิน 36073 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่หอ

แก้ไขข้อมูลแล้ว ปรากฏว่ามาดูอีกทียังแสดงข้อมูลเก่า เลยลองเคลีย์แคช ปรากฏว่าแสดงข้อมูลใหม่ขึ้นมาทันที

  เขียน:  

ความเห็น (0)