อนุทิน 36011 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"จุดสำคัญของศาสนาพุทธอยู่ที่การทำดีแล้วก็ไม่หลงดี

เมื่อไหร่ที่เราเกิดหลงดีติดดีขึ้นมาเื่มื่ิอนั้นก็จะเป็นเสมือนกับดัก

ของนักปฏิบัติธรรม"..ท่านพุทธทาส..ท่านใช้คำว่า..ติดคุกทองคำ..

คือติดคุกขี้เป็ดขี้ไก่อาจจะอยากออกแต่ติดคุกทองคำแล้วก็จะหลง

ว่าเป็นสวรรค์วิมานด้วยซ้ำไป..

เขียน 09 Apr 2009 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)