อนุทิน 36000 - แตงไทย

แตงไทย

วันนี้เข้าไปหน้า "เสมฯ" เจองานของ โต๋ เปิดสอนมวยจีน (อ.อภิชาต ไสวดี ศิษย์อาจารย์ฌาณเดช พ่วงจีน) 

ใจเราอคติมาก ยังตอกย้ำถึงพฤติกรรมที่ดูถูกผู้หญิง 
เราไม่เข้าใจ ทำพวกนี้จึงมักยกย่องผู้ชายด้วยกัน ทั้งๆ ที่ พฤฺติกรรมมันไ่ม่สมควรเลยที่จะเรียกว่าอาจารย์ หรือ ครู
เคยได้รับคำปรามาสจากกลุ่มนี้ว่า เราถูกกลุ่มเพื่อนหญิง สาป
จึงไม่ชอบพฤิตกรรมผู้ชายในกลุ่มนี้ 

ซึ่ีงมันก็จริง ชีวิตประจำวันของคุณยังทำไม่ได้เลย แต่ยังไปสอนชาวบ้านเรื่องจริยธรรม เรื่องศีล 5 และให้ผู้คน แม้แต่พระเจ้า กราบไหว้นี่หน่ะนะ ... น่าสงสารจัง

น่าสงสารตัวเองกระมัง ที่ตัดความคิดเรื่องนี้ไม่ออกเสียที
วิถีใครวิถีมัน
บุญบารมีใคร ก็สั่งสมเอาเองก็แล้วกัน

 

 

เขียน 09 Apr 2009 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)