อนุทิน 36000 - แตงไทย

แตงไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เข้าไปหน้า "เสมฯ" เจองานของ โต๋ เปิดสอนมวยจีน (อ.อภิชาต ไสวดี ศิษย์อาจารย์ฌาณเดช พ่วงจีน) 

ใจเราอคติมาก ยังตอกย้ำถึงพฤติกรรมที่ดูถูกผู้หญิง 
เราไม่เข้าใจ ทำพวกนี้จึงมักยกย่องผู้ชายด้วยกัน ทั้งๆ ที่ พฤฺติกรรมมันไ่ม่สมควรเลยที่จะเรียกว่าอาจารย์ หรือ ครู
เคยได้รับคำปรามาสจากกลุ่มนี้ว่า เราถูกกลุ่มเพื่อนหญิง สาป
จึงไม่ชอบพฤิตกรรมผู้ชายในกลุ่มนี้ 

ซึ่ีงมันก็จริง ชีวิตประจำวันของคุณยังทำไม่ได้เลย แต่ยังไปสอนชาวบ้านเรื่องจริยธรรม เรื่องศีล 5 และให้ผู้คน แม้แต่พระเจ้า กราบไหว้นี่หน่ะนะ ... น่าสงสารจัง

น่าสงสารตัวเองกระมัง ที่ตัดความคิดเรื่องนี้ไม่ออกเสียที
วิถีใครวิถีมัน
บุญบารมีใคร ก็สั่งสมเอาเองก็แล้วกัน

 

 

เขียน 09 Apr 2009 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)