อนุทิน 360 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

ตื่นเช้ายังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอื่น ก็รีบหยิบหนังสือเล่มเล็ก ชื่อ เราเกิดมาทำไม ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อ่านเป็นของขวัญวันหยุดสงกรานต์ให้ตัวเองเสียหน่อย

ติดใจวรรคหนึ่งที่ว่า หากเราพิจารณากฏแห่งกรรม ด้วยปัญญาชอบแล้ว เราจะเข้าใจว่ากรรมปัจจุบันสำคัญที่สุด

ตั้งใจจะนำไปลองประยุกต์และเขียนสักบันทึกหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)