อนุทิน 35995 - บันทึกเล่มเก่า

การเดินทางสู่โลกกว้างน่ากลัวเพราะไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดหมายปลายทาง  ล้มลุกคลุกคลานบ้าง  วิ่งบ้าง  เดินบ้าง  ไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพื่อที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เหนื่อยนักก็พักบ้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีดีต่อไป...

เขียน 09 Apr 2009 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)