อนุทิน 3599 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

  • เอก (ปาย) เล่าเรื่องนโยบายสาธารณะ ความเห็นอ.ประเวศ :
  • เป็นกระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคม และเป็นกระบวนการทางศีลธรรม พูดกันให้ง่ายว่ามีองค์ประกอบให้ครบสามประเด็นทั้งปัญญารังสรรค์-สังคมวิวัฒน์-ศีลธรรมกำกับ  (หรือว่าผมเขียนให้เข้าใจยากไปก็ไม่รู้) นำไปสู่ ความถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์ของคนทั้งสังคม
  • หัวใจของ การพัฒนานโยบายสาธารณะ อยู่ที่  "กระบวนการ" ว่าได้มาอย่างไร มีรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างไร (Paticipatory Healthy Public Policy Process)ผลลัพธ์ในการใช้นโยบายสาธาณะ อาจมองไปถึงความอยู่ดีมีสุข ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร..
  เขียน:  

ความเห็น (0)