อนุทิน 35982 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l การงานวันนี้...

ภาคหนึ่ง ; งานเขียน paper

  • เขียนบทความเรื่อง Wap และ Case Management สอง paper
  • เขียนถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
  • วิเคราะห์ระบบและการพัฒนางานคุณภาพ "ยาเสพติด"

ภาคสอง ; Humanized Healtcare

  • ถอดบทเรียนและให้น้องจิตอาสาพิมพ์ดำเนินการ
  • นำส่งพี่จิ๊...เพื่อเก็บไว้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป

ภาคสาม ; Knowledge Construction

  • เตรียมข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ป่วย DM ==> กรอบคำถามตาม schema และ KM
  • ประสานไปที่ตึกเรื่องผู้ป่วย
  • ประสานพี่อื๋อเรื่องสื่อ

ภาคสี่ ; อ่านงานวิจัยที่ส่งมา consult

  • เรื่องการพัฒนาระบบส่งต่อ ER - กาฬสินธุ์ (เสร็จแล้ว)
  • เรื่องเล่าของห้องคลอด 2 ตอน (เสร็จแล้ว)
เขียน 09 Apr 2009 @ 08:22 () แก้ไข 09 Apr 2009 @ 09:51, ()


ความเห็น (0)