อนุทิน 35969 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ไปตรวจตามาเมื่อตอนเย็น ต้องหยอดน้ำยาเพื่อขยายม่านตา ตอนนี้ยัง focus ได้ไม่ดีเลย ยายังไม่หมดฤทธิ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)