อนุทิน 35969 - มะปรางเปรี้ยว

ไปตรวจตามาเมื่อตอนเย็น ต้องหยอดน้ำยาเพื่อขยายม่านตา ตอนนี้ยัง focus ได้ไม่ดีเลย ยายังไม่หมดฤทธิ์

เขียน 08 Apr 2009 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)