อนุทิน 35963 - Soft Landing

Soft Landing
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อบรมวันนี้เริ่มได้งาน  ตอนเช้าแยกกลุ่มตามสาระการเรียนรู้  และในกลุ่มก็แบ่งเป็นระดับประถม-มัธยม  ระดมความคิดและเขียนลงในใบงาน  ที่ได้รับมา

  • โครงสร้างหลักสูตร  มีการแสดงความเห็นพอประปราย  เพราะมีแกนกลางอยู่แล้ว  แต่ระดับมัธยมสามารถยืดหยุ่นได้หลากหลายขึ้น  ในกลุ่มทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องโครงสร้างเพราะกลับไปก็เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียน
  • ประเด็นที่ทำความเข้าใจกันนานคือ การลงรหัสวิชา คือผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการบ้านมาก่อน  และหนังสือที่แจกมีเล่มเดียว  บางคนไม่เคยเห็นเลย  เราชี้แจงว่าหาได้จากอินเทอร์เน็ต และชี้แจงสิ่งที่เปลี่ยนไปของรหัส  คิดว่าในกลุ่มคงเข้าใจตรงกัน  เพราะ ม.ต้น เปลี่ยนเป็นภาคเรียน รหัสวิชาก็เป็นภาคเรียน  และทำให้สิ่ง ๆ อื่นๆ ตามมาเป็นแนวเดียวกัน
  • สิ่งที่ใหม่อีก คือ ตัวชี้วัด  การแปลความ  เช่น  ส4.1 ม.1/3  คือ สังคม สาระที่ 4  มาตรฐานที่ 1 ชั้น ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3
  • การเขียนคำอธิบายรายวิชา  ตัวชี้วัด  และผลการเรียนรู้ (ถ้าเป็นสาระเพิ่มเติม)
  • หน่วยการเรียนรู้  เวลาเรียน  และน้ำหนักคะแนน  แผนการเรียนรู้  เป็นอันเสร็จตามใบงาน  นำผลงานแสดงให้กลุ่มๆ ดู
  • วันนี้คุยกันง่ายเพราะเราสอนเรื่องเดียวกัน  งานไม่เข้า  รู้สึกดี
  • ตั้งใจไว้ว่าวันนี้กลับบ้านจะไปจัดทำตัวชี้วัด-สาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นที่รับผิดชอบให้เสร็จ---งานที่ 1
  • ดูสิ่งที่เปลี่ยนไป-คงเดิม  ในกลุ่มสาระสังคมม.ต้น  และลองแบ่งเป็นรายวิชาตามภาคเรียน----งานที่ 2
  • เอาล่ะลงมือทำ!...55555...แรงบันดาลใจมาแล้วววว
  • เอวัง
เขียน 08 Apr 2009 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)