อนุทิน 35928 - ปภังกร Happinesss

ลมหายใจแท้จริงที่เรามีนี้คือ "ลมหายใจปัจจุบัน"
ลมหายใจของอดีตก็ละล่วงไปแล้ว
ลมหายใจของอนาคตก็ยังมาไม่ถึง

หายว่าเรากำลังหายใจอยู่ ก็ขอให้หายใจอย่างดีที่สุด

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย
ทำใจให้ดี ทำใจให้สบาย
ชีวิตนี้จักสดใสด้วย "ลมหายใจ..."

เขียน 08 Apr 2009 @ 06:17 ()


ความเห็น (0)