อนุทิน 35928 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ลมหายใจแท้จริงที่เรามีนี้คือ "ลมหายใจปัจจุบัน"
ลมหายใจของอดีตก็ละล่วงไปแล้ว
ลมหายใจของอนาคตก็ยังมาไม่ถึง

หายว่าเรากำลังหายใจอยู่ ก็ขอให้หายใจอย่างดีที่สุด

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย
ทำใจให้ดี ทำใจให้สบาย
ชีวิตนี้จักสดใสด้วย "ลมหายใจ..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)