อนุทิน 35919 - Sasinand

Sasinand

เรื่องนี้ ใครๆ ร้อยทั้งร้อย ก็สรุปกันอย่างนี้ทั้งนั้นมานานแล้ว  เพราะสาเหตุชัดเจนมาก...

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่พบว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา
ซึ่งตนจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการ  แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยได้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ และสังคม รวมเป็น 5 วิชาหลัก เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับประถม-อุดมศึกษา ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ และจะเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป. - สำนักข่าวไทย

น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ปัญหาคะแนนโอเน็ตตกต่ำนั้น สสวท.มองเห็นแนวโน้มก่อนหน้านี้แล้ว เพราะมีครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่ รีไทร์ จำนวนมาก ดังนั้น ปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือขาดแคลนครู และคุณภาพครู ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทราบปัญหาดี และกำลังแก้ไขอยู่....

เขียน 07 Apr 2009 @ 23:16 () แก้ไข 08 Apr 2009 @ 09:16, ()


ความเห็น (0)