อนุทิน 35917 - หมอน้อย

หมอน้อย

     ใช้เวลาอ่านบันทึกของคนโน้นบ้างคนนี้บ้าง ใน G2k ก็ใช้เวลาไป 2-3 ชั่วโมงเหมือนกัน ได้ความรู้ใหม่ๆ ข้อคิดที่ไม่ค่อยได้เจอที่ไหนมาก่อน อ่านแล้วมีความสุข ในขณะที่ในสมองผู้เขียนเองนึกพล็อตเรื่องที่จะเขียน แต่เวลาก็มีไม่มากนัก ไหนจะต้องทำงานปฏิบัติงานประจำวัน พอมาดูเวลาเอ้า! ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้ว เร็วจัง ค่ำของวันนี้ก่อนที่ผู้เขียนจะมาห้องสื่อสารสนเทศ ได้ไปนั่งคุยสนทนากับพลขับท่านรองฯชค.(พ.ต.อ.(พิเศษ)ประพันธ์ จันทร์เอม)ได้ข้อคิดในการทำงานกับนายหลายอย่าง เดี๋ยวผู้เขียนจะนำมาขยายความในภายหลัง.

เขียน 07 Apr 2009 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)