อนุทิน 35895 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Perinatal Conference ครั้งที่ 1/2552 โดย นพ.จิรชัย นิ่มไชยนันท์ และ นพ.วิพัฒน์ อุดมพงศ์ลักขณา วันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ชั้น 2 ตึก 4 แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เขียน 07 Apr 2009 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)