อนุทิน #35886

ไม่มีผลงานหรือสิ่งใดที่จะออกมาดี หากเวลาที่เราทำนั้นยังเต็มไปด้วยความวิตกกังวล
สิ่งที่จะออกมาดี หรือผลงานในอนาคตที่จะออกมาดีนั้น ต้องมีเหตุ มีปัจจัยจาก “ปัจจุบันที่ดี...”
ปัจจุบันที่ดีคือ การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน “ทำลมหายใจนี้ให้ดีที่สุด”

เขียน:

ความเห็น (0)