อนุทิน 35869 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้

ช่วงเช้าไปเล่าเรื่อง APN_Case Manager ให้นักศึกษาปโท คณะพยาบาล มข ค่ะ

บ่ายมาประชุม เรื่อง การจ่าย Performance Pay แบบสร้างสรรค์

มีนักศึกษา สาขาบริหารมาติดตามการทำงาน 7-10 เมษายน 2552

เขียน 07 Apr 2009 @ 06:01 ()


ความเห็น (0)