อนุทิน 35866 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การทำความดีนั้น เราจะทำไป “ยิ้มไป”
ก็การที่เราไปดูหนัง ดูละคร ดูคอนเสริต ดูการละเล่น การท่องเที่ยวต่าง ๆ เราหวังว่าจะได้ไปยิ้ม ไปหัวเราะมิใช่หรือ
การทำความดีนั้นก็ได้ยิ้ม ได้หัวเราะเช่นเดียวกัน
เป็นการยิ้มที่มีประโยชน์ เพราะสิ่งที่เราทำจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างพลังให้กับตนเอง

เขียน 06 Apr 2009 @ 23:53 ()


ความเห็น (0)