อนุทิน 35796 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

ป้องกันหรือแก้ไข

วันนี้เรายังคงมีหน้าที่เก็บเงิน
นักเรียนชั้น ม.๔

เมื่อวานเก็บเงินนักเรียน ชั้น ม.๑
สองห้อง เกือบ ๘๐ คน 
รีบไปหน่อยทำให้ผิดพลาด 
ขาดทุนไป ๔๕ บาท

วันนี้วางแผนอย่างดี  ทำงานอย่าง
รอบคอบ  เก็บเงินสองหมื่นเศษ ๆ
ไม่ผิดพลาดเลย

ป้องกันดีกว่าตามแก้ไขจริง ๆนะ
แต่เราว่า โรงเรียนใช้งานไม่ถูกคน
ใช้คนไม่ถูกงาน เสียแล้วสำหรับ
หน้าที่เก็บเงินที่ให้เราทำ

การวางคนไม่ถูกกับงานวางงาน
ไม่ถูกกับคนย่อมสร้างความเสียหาย
และสร้างความทุกข์ให้กับคนทำงาน
ไม่ถนัดโดยแท้

เขียน 05 Apr 2009 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)