อนุทิน #35781

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2552 บรรยายเรื่องการกำหนดสถานะบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิพิทักษ์สตรีในประเทศไทย โดยจัดที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกเข้ารับการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 13 คน

เขียน:

ความเห็น (0)