อนุทิน 35742 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

วันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
ตลอดจนการดำเนินการเรื่อง
งบประมาณที่รัฐอุดหนุน
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

สิ่งที่รัฐสนับสนุนก็คือ ค่าชุด ๔๕๐ บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๓๐ บาท
ค่าหนังสืออีกหลายร้อยบาท

สิ่งที่ยุ่งยากก็คือการวางแผนให้รัดกุม
ในเรื่องของหลักฐานต่าง ๆ

ปีนี้โรงเรียนเราได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองมีนักเรียนสมัครเข้า
มาเรียนมากกว่าเดิม หลายร้อยคน
จนต้องเปิดห้องเรียนเพิ่ม

ส่งผลไปยังครูผู้สอนซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว
ยิ่งลำบากในการเพิ่มชั่วโมงสอนอีก

ทราบว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ
ใกล้กัน  นักเรียนลดไปหลายร้อยคนเพราะแห่มาสมัครที่นี่  

เกิดอะไรขึ้นกับวงการศึกษา  
ผู้ปกครองบอกว่าโรงเรียนนี้
ดูแลนักเรียนดีกว่า

เราไม่อยากได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
อยากให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพ
ครูรักหน้าที่  และรักการสอน
เด็กจะได้ไม่เหนื่อยในการเดินทาง
ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โรงเรียนที่มีชื่อก็ไม่ต้องเหนื่อย
ในการแบกรับนักเรียนจนล้น

การปฏิรูปการศึกษาคงไม่เกิดผล
ถ้าผู้บริหารและครูยังไม่ปฏิรูปตัวเอง

เขียน 04 Apr 2009 @ 18:51 () แก้ไข 04 Apr 2009 @ 18:53, ()


ความเห็น (0)