อนุทิน 35740 - Sasinand

Sasinand

เดี๋ยวนี้ หลายๆโรงเรียน มีการใช้การสอนแนวใหม่...ดีกว่าแบบเก่า...ให้ดีที่สุด ต้องไปเล่นแกมเรียนรู้   อย่างเป็นธรรมชาติ  ตั้งแต่เด็กๆเลย....
เป็นเรื่องจริง  ที่ผู้ปกครอง  มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กโดยจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้
และเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเด็กจะซึมซับจากผู้ปกครองได้มากถึง 90%
ตอนนี้  มีหนังสือแนะนำกิจกรรมหรือการเล่นต่างๆ เช่น การพับกระดาษ การเล่นกลวิทยาศาสตร์ หรือการจำแนกความแตกต่างของรูปภาพ ซึ่งเด็กจะมีจินตนาการและมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น  เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และฝึกทักษะในการจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ
บางโรงเรียนที่สอนแนวใหม่    แนะให้เด็กเรียนรู้จากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และธรรมชาติรอบตัว เช่น วันทั้ง 7 ใน 1 สัปดาห์, สิ่งของหรือเศษวัสดุๆ และต้นไม้ใบหญ้ารอบตัว ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน
   ทั้งนี้ คุณครูผู้สอนจะต้องให้โอกาสเด็กได้สัมผัสด้วยตัวเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด และเขาจะรับรู้ได้ด้วยใจ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ ได้ใช้ความคิดและจินตนาการของเขาเอง เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ต่อๆ ไป.

เขียน 04 Apr 2009 @ 18:23 () แก้ไข 04 Apr 2009 @ 18:46, ()


ความเห็น (0)