อนุทิน 35713 - หมอน้อย

หมอน้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       วันนี้ไปร่วมฝึกอบรม "โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552" ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2552 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง เด็กนักเรียนที่มาร่วมอบรมมาจากโรงเรียนเทศบาล ใน อ.เมืองยะลา ตั้งแต่ชั้น ป.1-ชั้น ป.5  วันนี้อาจารย์เสือมาพูดในเรื่องกฎแห่งกรรม ในหัวข้อ "กรรม 12 ข้อ" (อ่านบันทึก)

เขียน 03 Apr 2009 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)