อนุทิน 3571 - inicu

  ติดต่อ

การตอบสนองความต้องการลูกค้าภายใน (6/5/51)

OR/AN

ลงนามยินยอม

ส่งใบmonitor

ส่งต่ออาการก่อน

- ลงนามก่อนset OR

-set  OR

-ติดตามlabตามข้อบ่งชี้  กรณีค่าผิดปกติแจ้งแพทย์เจ้าของแก้ไขก่อน

-ส่งผป. ประวัติ film EKG ใบmonitor

-

  เขียน:  

ความเห็น (0)