อนุทิน 35691 - ทองหยอด

  ติดต่อ

อนาคตเกี่ยข้องกับเราอย่างไร

     อนาคตเป็นสิ่งยังไม่มีอยู่  จับต้องไม่ได้ แต่อนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพราะเราต้องดำเนินชีวิตในอนาคต วันพรุ่งนี้ เราต้องมีชีวติที่ดีสำหรับวันต่อไป

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)