อนุทิน 35691 - ทองหยอด

อนาคตเกี่ยข้องกับเราอย่างไร

     อนาคตเป็นสิ่งยังไม่มีอยู่  จับต้องไม่ได้ แต่อนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เพราะเราต้องดำเนินชีวิตในอนาคต วันพรุ่งนี้ เราต้องมีชีวติที่ดีสำหรับวันต่อไป

เขียน 03 Apr 2009 @ 15:09 () แก้ไข 23 Jun 2009 @ 15:10, ()


ความเห็น (0)