อนุทิน #35681

"ธรรมะ" คุ้มครองและเยียวยาผู้ป่วยทางด้านจิตใจได้

มิติที่เข้าใจในเรื่องจิตใจ จะนำพาไปสู่กระบวนการเยียวยาที่มาแห่งเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างแท้จริง และดำเนินไปเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ อันมีที่มาที่ไปเป็นเหตุและผล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)