อนุทิน 35650 - บุณยกร

บุณยกร

ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนี

อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ.ช่วงบ่าย.. ได้ข้อคิดเตือนจิตใจตนว่า

"ผู้มีปัญญาย่อมเลือกความสุข แต่คนโกงบ้านกินเมืองเลือกทรัพย์สิน"

คนในโลกมีทั้งดีและเลวปะปนกัน ทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นคนดี

เป็นคนที่มีผู้นับหน้าถือตา แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนบางจำพวกปฏิเสธการเป็นคนดี ทั้งๆที่มีโอกาสจะสร้างสรรค์ความดี ความงามให้สังคมอย่างมากมาย แต่กลับเลือกสร้างกรรมเลว เลือกการโกงบ้านกินเมือง และดีแต่สร้างความแตกแยกให้สังคมอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน

เหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ทั้งที่รู้ดีว่าการกระทำที่สุดแสนชั่วช้าจะทำให้ตนเองประสบหายนะ ภัยใหญ่หลวง..ดังพุทวจนะของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า

  • โภคทรัพย์ทำลายคนโง่....

แต่ทำลายคนที่ใฝ่นิพพาน(สงบระงับจากกิเลส)ไม่ได้

เพราะโลภในโภคทรัพย์..คนโง่ย่อมทำลายคนอื่น

และ(ผลสุดท้ายก็ทำลาย) ตนเอง..

เขียน 02 Apr 2009 @ 21:20 () แก้ไข 02 Apr 2009 @ 21:28, ()


ความเห็น (0)