อนุทิน 35637 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้

  • จัดการเรื่องอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.portal.in.th/gotoknowforum ต่อ
  • ดูแล online community
  • คุยกับ อ.ธวัชชัย มีหลายเรื่องที่กลับไปคิดปรับปรุงเพิ่มเติม
  • ประสานงานเรื่องภาพในเว็บ ม.อ.
  • เคลีย์งานอื่นๆ เล็กๆ น้อยๆ เช่น คุยงานกับแนท กับอาร์ม เสื้อแจ๊คเก็ต เป็นต้น
เขียน 02 Apr 2009 @ 17:23 () แก้ไข 02 Apr 2009 @ 17:24, ()


ความเห็น (0)