อนุทิน 35631 - ทองหยอด

มองอนาคต  การคิดว่า "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด" ไม่เพียงพอแล้ว เราไม่สามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ โดยปราศจากการคิดถึงอนาคต หรือคิดคาดการณ์และเตรียมพร้อมล่วงหน้า

เขียน 02 Apr 2009 @ 15:48 ()


ความเห็น (0)