อนุทิน 35631 - ทองหยอด

  ติดต่อ

มองอนาคต  การคิดว่า "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด" ไม่เพียงพอแล้ว เราไม่สามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ โดยปราศจากการคิดถึงอนาคต หรือคิดคาดการณ์และเตรียมพร้อมล่วงหน้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)