อนุทิน #35623

๒ เม.ย. ๕๒ ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพวรมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ณ เมรุวัดเจียงอี ศรีมงคลวราราม

ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เวลา ๑๕.๓๐น.

เขียน:

ความเห็น (0)