อนุทิน 35615 - ต้น

ต้น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบฝึกที่ 4
เรื่อง  การหาค่าอำนาจจำแนก
 *********************

จุดประสงค์
หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบรายข้อได้

เขียน 02 Apr 2009 @ 11:08 ()


ความเห็น (0)