อนุทิน 35615 - ต้น

  ติดต่อ

แบบฝึกที่ 4
เรื่อง  การหาค่าอำนาจจำแนก
 *********************

จุดประสงค์
หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบรายข้อได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)