อนุทิน #35615

แบบฝึกที่ 4
เรื่อง  การหาค่าอำนาจจำแนก
 *********************

จุดประสงค์
หาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบรายข้อได้

เขียน:

ความเห็น (0)