อนุทิน #35609

วันนี้ตื่นเช้ากว่าทุกวัน..มาหนังอ่านหนังสือ"ความสำเร็จของชีวิต"ของพระธรรมโกศาจารย์

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ลงมือกระทำการ

เขียน:

ความเห็น (0)