อนุทิน 35609 - KitTyjump

KitTyjump

วันนี้ตื่นเช้ากว่าทุกวัน..มาหนังอ่านหนังสือ"ความสำเร็จของชีวิต"ของพระธรรมโกศาจารย์

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ลงมือกระทำการ

เขียน 02 Apr 2009 @ 08:27 ()


ความเห็น (0)