อนุทิน 35598 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           พระพุทธองค์ตรัส

ความเกียจคร้านไม่ขยันหมั่นเพียร

เป็นอันตรายต่อสมบัติของกินของใช้

การทำสิ่งเป็นที่สบายเป็นอันตรายต่อความมีโรค

ความเป็นผู้มีมิตรชั่วเป็นอันตรายต่อความมีศีล

การไม่สำรวมรา่งกายและจิตใจเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์

การแกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงเป็นอันตรายแก่มิตร

การไม่กระทำการทบทวนเป็นอันตรายแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก

การไม่ฟังด้วยดี ไม่สอบถามเป็นอันตรายแก่ปัญญา

การไม่ประกอบความเพียรพิจารณาเป็นอันตรายแก่ความดี

การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลาย

(จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง

เล่มที่ ๒๔ "อิฏฐิสูตร"ข้อที่ ๗๓ )

 

เขียน 01 Apr 2009 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)