อนุทิน 35560 - หมอน้อย

หมอน้อย

       วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม เป็นวันครบรอบ 6 เดือนแรก(ต.ค. 2551- มี.ค. 2552)ในการปฏิบัติงานใน ฉก.ตชด.44 แห่งนี้ ในชุดปฏิบัติการ มชส.ที่ 3 ของ ร้อย ตชด.447 ไม่มีใครขอสับเปลี่ยนในห้วง 6 เดือนหลัง(เม.ย-ก.ย. 2552) มีแต่ทาง ฉก.ขอกำลังเพิ่มอีก 6 นาย การปฏิบัติงานของชุด ชป.มชส.3 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

เขียน 31 Mar 2009 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)