อนุทิน 35556 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l ทางเดินการงาน

  • อ่าน paper อ่านด้วยวิเคราะห์ - สังเคราะห์ไปด้วย
  • กรอบคำถาม... schema และ KM นำไปสู่การสกัดกระบวนการเรียนรู้ภายในของบุคคล...
  • เขียน Paper ส่วนที่หนึ่งให้เสร็จ ... อ.วิ - เตือนว่าต้องส่งรายงานความก้าวหน้า "ทุนวิจัย" ในวันนี้ ลืม! เสียสนิท ขอบคุณนะคะเพื่อน...
เขียน 31 Mar 2009 @ 21:36 () แก้ไข 31 Mar 2009 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)