อนุทิน 35554 - บุณยกร

บุณยกร

"ข้าวยาคู"

คือข้าวต้มเหลวที่สามารถซดดื่มได้ซึ่งประโยชน์สูง

แม้แต่พระพุทธองค์ทรงเจ็บป่วยด้วยโรคลมเกิดในท้อง

ได้ทรงดื่มฉันแล้ว ก็็ทรงพระสำราญหายโรคได้

ข้าวยาคูหรือข้าวต้มนี้ ประกอบด้วย ๑.ข้าวกล้อง.๒.ถั่วเขียว ๓.งา

ซึ่งมิใช่มีคุณค่าเพียงเท่านี้ ข้าวยาคูยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า

  • ข้าวยาคู มีคุณ ๑๐ อย่างคือ

๑.ให้อายุ ๒.ให้ผิวพรรณ ๓.ให้ความสุข ๔ ให้กำลัง ๕. ให้ปฏิภาน ๖.กำจัดความหิว

๗.บรรเทาความกระหาย ๘.ทำลมให้เดินคล่อง ๙.ล้างลำไส้ ๑๐.ย่อยอาหารใหม่ที่ยังเหลือ

     (พระไตรปิฎก เล่ม ๕ ข้อ ๔๙, ๖๑"เภสัชชขันธกะ)

ปัจจุบันนี้มีสูตรข้าวต้ม R.C.( REJUVENATING CONCOCTION)

กินรักษาสุขภาพเป็นที่นิยมกันมาก ซึ่งประกอบด้วย ๑.ลูกเดือย

๒.ข้าวฟ่าง ๓.ข้าวแดงมันปู ๔ ข้าวเหนียวซ้อมมือ ๕.ข้าวกล้อง

๖.ลูกบัว..อนุโมทนาสาธุ..


 

เขียน 31 Mar 2009 @ 19:53 () แก้ไข 31 Mar 2009 @ 20:22, ()


ความเห็น (0)