อนุทิน 35546 - kmsabai

kmsabai

AAR งานหล่อพระสำนักสงฆ์สัมมานะ (2)

  - ไปถึงสถานที่เป(นเชิงดอย  คนมากเลย  มาจากที่อื่น  ไม่น่าเชื่อว่าคนจะมากมาย  และดูแต่ละคนที่มาก็สัมผัสได้ถึงพลัง...

    - เราร่วมทำบุญโดยการซื้อแผ่นทองหล่อพระ  16 องค์  มากเป็นพิเศษ  หล่อพร้อมๆกัน   ครั้งแรกของผมกับเรื่องราวที่สัมได้ถึงความไม่ธรรมดากับงาน  กับพลัง  กับผู้คน

   - เราเขียนชื่อผู้คนลงแผ่นทอง  แต่แปลกเรากลับนึกไม่ค่อยออก  มันเหมือนกับคล้ายๆว่าใครคือคนที่สำคัญในชีวิตคุณ

   - พ่อแม่  พี่น้อง  ญาติ  ผู้คนที่เราเคารพ นับถือ

   -  นั่งลงสังเกตุงาน  ฟังบทสวดทางพราห์ม  ได้ยินเรื่องราวทางหู  สิ่งที่อยู่ในใจ

    -

เขียน 31 Mar 2009 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)