อนุทิน #35541

ประสานเรื่องการทบทวนผู้ป่วย hypogly   เป็นการเริ่มต้นการทำงานที่เป็นระบบ

 

เชื่อมต่อกับพี่ถึงระบบงานผูป่วย HHC-C  การดูแลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านทั้งระบบ

เขียน:

ความเห็น (0)