อนุทิน 35533 - Ka-Poom

Ka-Poom

ถอดบทเรียน...การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในของเยาวชนจิตอาสา... คือ ความงดงาม และใจที่เริ่มต้นอยากจะทำ ปรารถนาที่จะทำ และความต่อเนื่องในการทำ คนเหล่านี้เมื่อโตขึ้น ร่องรอยของใจที่ปรารถนาก็ยังคงเป็นแรงหนุนและผลักให้เขา/เธอทำ...หล่อเลี้ยงการงานและจิตใจด้วยการสั่งสมต้นทุน

เขียน 31 Mar 2009 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)