อนุทิน 35522 - อาร์ม

  ติดต่อ

  • เริ่มตรวจงานใน G2K
  • ตอนบ่ายไปดูสถานที่ พกกล้องไปถ่ายภาพด้วย
  • ไปแวะแหลมโพธิ์ (อยากกินขนมจาก อิอิ)
  • หลังจากกลับมาจะตรวจ learners ต่อ
  เขียน:  

ความเห็น (0)