อนุทิน 35522 - อาร์ม

อาร์ม
  • เริ่มตรวจงานใน G2K
  • ตอนบ่ายไปดูสถานที่ พกกล้องไปถ่ายภาพด้วย
  • ไปแวะแหลมโพธิ์ (อยากกินขนมจาก อิอิ)
  • หลังจากกลับมาจะตรวจ learners ต่อ
เขียน 31 Mar 2009 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)