อนุทิน 35504 - ฟิชเชอร์

ฟิชเชอร์
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ Knowledge Management ที่สำคัญ...เริ่มต้นที่.. คน ...ในองค์กรมีมุมมองและแนวคิดต่อ KM อย่างไร เป็นส่วนหนึ่งของงาน หรือเพิ่มภาระงาน..ถ้ามองว่าเพิ่มภาระงาน..ถือว่าองค์กรนั้นประสบความล้ม เหลวแต่แรกของการนำ KM เข้าไปใช้.. เพราะความรู้เป็นสิ่งที่เกิดมาจากคน มาจากกระบวนการเ... มีต่อ »
หมวดหมู่: การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Only one   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: จ. 30 มี.ค. 2552 @ 00:14   แก้ไข: จ. 30 มี.ค. 2552 @ 00:14   ขนาด: 4194 ไบต์
อ่าน: 13
A chief knowledge officer is an organizational leader, responsible for ensuring that the organization maximizes the value it achieves through " knowledge ". The CKO is responsible for managing intellectual capital and the custodian of Knowledge Management practices in an organization. [ 1... มีต่อ »
หมวดหมู่: การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Only one   ความคิดเห็น (0)
สร้าง: ส. 28 มี.ค. 2552 @ 12:18   แก้ไข: ส. 28 มี.ค. 2552 @ 12:18   ขนาด: 10042 ไบต์
อ่าน: 11
HRD..การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์..มนุษย์มีการพัฒนาต่อเนื่อง..ระบบสารสนเทศมี ส่วนสำคัญในการพัฒนาในโลกปัจจุบัน...ถึงตอนนี้..ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะหยุด ยั้ง... กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...คือ...การจัดการความรู้ Knowledge management..Learning organization...เชื่อว่า...ถ้าบุคลากรมีความรู้ คุณภาพย่อมตาม... มีต่อ »
หมวดหมู่: การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Only one   ความคิดเห็น (0)
สร้าง: ส. 28 มี.ค. 2552 @ 12:06   แก้ไข: ส. 28 มี.ค. 2552 @ 12:06   ขนาด: 869 ไบต์
อ่าน: 67
บทบาทของ ERP ลักษณะสำคัญของระบบ ERP คือ 1. การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของระบบ ERP จุดเด่นของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า (material flow) แล... มีต่อ »
หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Only one   ความคิดเห็น (1)
สร้าง: ส. 21 มี.ค. 2552 @ 12:21   แก้ไข: ส. 21 มี.ค. 2552 @ 12:21   ขนาด: 4899 ไบต์
อ่าน: 23
วันนี้ อ. ดร.ไพศาล จันทรังษี บรรยายถึง.. ได้มานำเสนอเรื่อง ERP ในส่วนของ Manufacturing Process ที่เป็น Module หนึ่งของ ERP มีรายละเอียดมากมายน่าสนใจอย่างยิ่ง นักศึกษาปริญญาเอกสอบถามด้วยความสนใจและพยายามซื้อไว้ใช้ ERP: Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนบริหารจัดการองค์กรโดยการใช้เท... มีต่อ »
หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน  โรงพยาบาล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa

โดย Only one   ความคิดเห็น (0)

เขียน 30 Mar 2009 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)