อนุทิน 35471 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหลียวไปดูประเทศสิงคโปร์ อ่านจาก Singapore in straitened times
By Kalinga Seneviratne  26/03/2009


ประเทศของเขาไม่สามารถอาศัยการจับจ่ายใช้สอยภายในชาติ มาเป็นหนทางประคองตัวให้หลุดพ้นจากสภาพเศรษฐกิจทรุดต่ำไปก่อน จนกว่าเศรษฐกิจโลกจะได้รับการเยียวยาฟื้นตัวแล้ว
สิงคโปร์ซึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ และมีประชากรเพียงแค่ 4 ล้านคน ได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงจากภาวะปั่นป่วนของเศรษฐกิจโลกคราวนี้

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนาเป็นประเทศขึ้นมาในปี 1965   ที่สิงคโปร์จำเป็นจะต้องล้วงเอาทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของตนมาใช้  ช่วยเหลือเป็นเงินทุนสำหรับโครงการ "มาตรการเพื่อสร้างความยืดหยุ่น" (Resilience Package) มูลค่า 13,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้ประกาศบรรจุไว้ในร่างงบประมาณเมื่อเดือนมกราคม 2009

เขียน 30 Mar 2009 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)