อนุทิน 35467 - พิกุล

พิกุล
  • วันศุกร์ที่แล้วประชุมกรรมการคัดเลือกแม่ค้า
  • วันนี้ทำสัญญาแม่ค้า ขายอาหาร-น้ำในโรงเรียน
  • ทำหลักสูตรส่งภายในพรุ่งนี้
  • 2-9 เมษายน 2552 ไปอบรมลูกเสือที่ค่ายศรีสองรักษ์ จ.เลย
เขียน 30 Mar 2009 @ 08:34 ()


ความเห็น (0)