อนุทิน 35465 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การมีชีวิตแล้วฝากชีวิตไว้ในมือผู้อื่นนั้นเป็นความประมาท เป็นความทุกข์
เมื่อตอนอยู่ประมาทย่อมทุกข์ ครั้นเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมทุกข์เพราะเหตุที่เกิดจากความประมาทนั้น

ดูแลรักษาตน รักษากาย รักษาใจด้วยมือและด้วยใจของตนเองย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท

เขียน 30 Mar 2009 @ 07:13 ()


ความเห็น (0)