อนุทิน 35463 - บุณยกร

บุณยกร
  • ช่วงเวลาแห่งการไหว้พระ

         เป็นช่วงเวลาที่มีค่ายิ่งในชีวิตประจำวันของเรา

         เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ตักเตือนตนเอง

         ให้มีความสงบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

                                  ฺมหาตมา    คานธี

เขียน 30 Mar 2009 @ 05:12 ()


ความเห็น (0)