อนุทิน 35463 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • ช่วงเวลาแห่งการไหว้พระ

         เป็นช่วงเวลาที่มีค่ายิ่งในชีวิตประจำวันของเรา

         เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ตักเตือนตนเอง

         ให้มีความสงบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

                                  ฺมหาตมา    คานธี

  เขียน:  

ความเห็น (0)