อนุทิน #35459

  ติดต่อ

 ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมีนาคม - เมษายน)นี้ คิดถึง พวงชมพู คยปลูกมานาน ให้เลื้อยตามรั้วไปไกลๆ แต่ต่อมา เถาของต้นไม้นี้ จะแห้งตายไป เพราะเป็นพืชล้มลุก ต่อมาจึงไม่ได้ปลูกอีก
พวงชมพูเป็นไม้ชอบแดด อายุสั้น แต่ออกดอกตลอดปี แต่จะดกในช่วงฤดูแล้ง
แต่ก่อนเคยปลูก แต่ตอนหลัง พอเถาตายไป ก็เปลี่ยนเป็นปลูกอย่างอื่นแทนไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)