อนุทิน 35444 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ยามเย็น เป็นยามที่ชีวิตกำลังก้าวล่วงเข้าสู่รัตติกาลหรือราตรี

ความสว่างไสวในช่วงกลางวันนั้นกำลังริบหรี่ลง เพราะเหตุด้วยความปลดปลงแห่ง "สัจธรรม.."

วันนี้แม้อาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป พรุ่งนี้เช้าแสงแดดอันสดใสย่อมสว่างไสวขึ้นอีกครา

ชีวิตหนึ่ง ชีวิตนี้มีค่ายิ่งนัก คืนแห่งวันและเวลามิเคยหยุดยั้งที่รอใครหรือผู้ใด

หากวันนี้ยังมีชีวิต ไม่ว่ายามเย็นหรือยามไหน ยามใดก็ต้องรีบเร่งทำความดี...

เขียน 29 Mar 2009 @ 19:32 ()


ความเห็น (0)